ประกันอุบัติเหตุ

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
สมาชิกสามารถมารับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตึก 6/2 ชั้น 2
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
(หมายเหตุ: คุ้มครองอายุระหว่าง 16 – 70 ปี อายุเกินจากนี้บริษัทไม่รับทำประกัน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*