ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

               ที่ตั้งอาคาร 6/2 ชั้น 2

โทรศัพท์ สายตรง 02-287-9740 หรือ 02-287-9600 ต่อ 7935

โทรศัพท์มือถือ 065-2204949     โทรสาร 02-287-9740

 

ชำระค่างวดเงินกู้

1. บัญชีชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคกรุงเทพฯจก. เลขที่บัญชี : 544-1-00443-4 ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนนางลิ้นจี่

2. บัญชีชื่อ : สหกรณ์ฯวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เลขที่บัญชี : 036-1-17328-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์

3. บัญชีชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคกรุงเทพฯ จำกัด เลขที่บัญชี : 902-7-14786-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ