ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ปิดทำการครึ่งวัน

ประกาศ การขอเลื่อนวันยื่นเอกสารเป็นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ประกาศยกเลิกชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน

 

 

ประกาศรับสมัคร “หลักสูตรผู้ตรวสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน” ครั้งที่ 17

 

https://drive.google.com/file/d/1U7ZNK9_nZDI5E3arbaCQ4M2q-qDfCybi/view?usp=sharing

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561