ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการกู้ยืม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2561

ระเบียบการกู้ยืม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2561 Update 30-08-2561

เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2561

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมวิสามัญ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ. ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.30-14.00น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 48 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
2.ขยายวงเงินกู้ยืม
3.ปรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

สส.ชสอ. ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้เกิดใหม่ในปี 2504 และ 2505 อายุไม่เกิน 57 ปี

 

 

ประกาศเชิญชวนสมาชิก สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 8/2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ปิดทำการครึ่งวัน

ประกาศ การขอเลื่อนวันยื่นเอกสารเป็นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ประกาศยกเลิกชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน

 

 

ประกาศรับสมัคร “หลักสูตรผู้ตรวสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน” ครั้งที่ 17

 

https://drive.google.com/file/d/1U7ZNK9_nZDI5E3arbaCQ4M2q-qDfCybi/view?usp=sharing

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561