ข่าวประชาสัมพันธ์

ของดบริการยื่นขอเงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ชั่วคราว

กำหนดการลงคะแนนล่วงหน้า

รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

รับสมัครกรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศรายชื่อรับทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ ตึก6/2 ชั้น2 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สมาชิกที่มาขอรับทุนถือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา 1 ชุด

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก เปิดรับสมัครรอบพิเศษ สำหรับผุู้ที่เกิดปี 2506 และ 2507 สามารถสมัครได้ถึงเดือนธันวาคม 2562

ประกาศการถือหุ้นของสมาชิกเพิ่ม

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน

แก้ไขประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี