ประกาศรายชื่อรับทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ ตึก6/2 ชั้น2 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สมาชิกที่มาขอรับทุนถือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา 1 ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*