สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561

2 comments

  1. สมาชิกสหกรณ์

    ยินดีกับคณะกรรมการใหม่ทุกท่าน

    • ขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้ามาให้ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*