ประกาศเชิญชวนสมาชิก สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 8/2561