ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์


กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ขยายเวลารับสมัครผู้จัดการ ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ใบสมัครกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบกิจการ   Download

ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2562

 

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศการล้างหนี้และการจ่ายเงินกู้

สหกรณ์ต้องสรุปยอดจัดทำงบการเงินสิ้นปี สมาชิกที่มีความประสงค์ขอทำธุระกรรม ฝากออมทรัพย์ ล้างหนี้ ชำระหนี้เพิ่ม ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ 20 -28 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2561

ไฟล์ประกาศ

 

ฟล์ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ประจำปี 2561

สามารถมารับทุนที่สหกรณ์ ตึก 3/1 ชั้น3 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 -14 ธ.ค 2561

 

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการ

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ไฟล์ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 

 

แบบสำรวจการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์