แก้ไขประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี