ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวาน
28
เดือนนี้
461
เดือนที่แล้ว
743
ปีนี้
1,894
ปีที่แล้ว
6,503

บุคลากร

ประธานสหกรณ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
 
     
 
รองประธานสหกรณ์
 
 
 
 
............
 
     
 
เหรัญญิก
 
 
 
 
นางนุสรา เด่นอุดม
 
     
 
กรรมการสหกรณ์
 
...
...
....
     
 
กรรมการสหกรณ์
 
......
......
......
     
 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
 
ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง
สุนิสา ชูวิเชียรี
นาย สราวุฒิ ด้วงโพนทัน
     
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
 
 
 
.......