ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
2
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
134
เดือนที่แล้ว
232
ปีนี้
7,139
ปีที่แล้ว
6,503

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

เอกสาร Download

# หัวข้อ Download
1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจำปี 2561
2 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสำหรับสมาชิก
3 แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ
4 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
5 แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ(ใช้คนค้ำประกัน)
6 แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ(ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน)
7 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
8 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภท สมทบ
9 แบบฟอร์มคำขอค่าบรรเทาอุทกภัย ปี 2554
10 แบบรายงานสุขภาพตนเอง
11 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สามัญ (ผ่านศูนย์)