ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
10
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
363
เดือนที่แล้ว
943
ปีนี้
4,625
ปีที่แล้ว
6,503
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ภาพบรรยาการประชุมกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ปี 2556
1| 2018-06-14 06:43:48 ผู้อ่าน90ครั้ง
ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 00:58:15 ผู้อ่าน90ครั้ง
ตัวอย่างการคำนวณเงินต้น และการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 02:16:55 ผู้อ่าน100ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทคนิคกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 03:17:35 ผู้อ่าน106ครั้ง
เอกสารแนบการกู้เงินเพิ่ม สำหรับผู้กู้ใหม่ เริ่ม 1 มิย. นี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-19 04:48:15 ผู้อ่าน79ครั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 04:03:02 ผู้อ่าน83ครั้ง
ข้อกำหนดการยื่นเอกสารกู้เงินฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 04:24:00 ผู้อ่าน94ครั้ง
เปิดประสบการณ์ ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-22 06:37:28 ผู้อ่าน70ครั้ง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-7 ประจำเดือน มีนาคม-กรฏาคม 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 04:10:01 ผู้อ่าน90ครั้ง
ประกาศข้อกำหนดกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-12 01:21:52 ผู้อ่าน79ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-16 13:40:46 ผู้อ่าน136ครั้ง
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-19 04:47:50 ผู้อ่าน86ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 04:17:00 ผู้อ่าน79ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 13:23:44 ผู้อ่าน83ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 02:55:19 ผู้อ่าน86ครั้ง
ประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 06:47:18 ผู้อ่าน93ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:48:20 ผู้อ่าน85ครั้ง
ประกาศกำหนดอัตราค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-19 04:46:38 ผู้อ่าน66ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:12:56 ผู้อ่าน82ครั้ง
ผลการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-12 12:38:34 ผู้อ่าน97ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 01:43:19 ผู้อ่าน89ครั้ง
ประกาศรายชื่อและสิทธิผู้ประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-12 16:23:55 ผู้อ่าน80ครั้ง
ประกาศเรื่องการถือหุ้นรายเดือน
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:05:56 ผู้อ่าน85ครั้ง
ข่าวสิทธิประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
| 2018-06-14 06:12:35 ผู้อ่าน85ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 00:48:46 ผู้อ่าน84ครั้ง
ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับเงินสนับสนุนพิเศษเกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 01:19:44 ผู้อ่าน73ครั้ง
แจ้งประกาศให้สมาชิกที่เป็นพนักงานเงินรายได้ให้นำหลักฐานมาเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-18 12:55:20 ผู้อ่าน70ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง การแจกทุนการศึกษาประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-06 12:15:00 ผู้อ่าน92ครั้ง
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 22:18:01 ผู้อ่าน78ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-16 23:28:57 ผู้อ่าน68ครั้ง
การล้างหนี้ และการจ่ายเงินกู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-11 22:31:20 ผู้อ่าน68ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-05 01:05:51 ผู้อ่าน152ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด และกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 03:17:30 ผู้อ่าน71ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ไม่ปรากฏชื่อการถือครองตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
ผศ.มนตรี ทวาโรจน์| 2018-06-14 01:16:27 ผู้อ่าน79ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษาประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 02:21:43 ผู้อ่าน75ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:09:26 ผู้อ่าน81ครั้ง
แจ้งให้มารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:41:23 ผู้อ่าน89ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
| 2018-06-14 03:21:05 ผู้อ่าน75ครั้ง
รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับบริการประกันอุบัติเหตุของ KSK Insurance
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-12 04:08:03 ผู้อ่าน82ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ที่ได้รับเงินกรณีเกษียณอายุราชการ 60 ปี
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:37:24 ผู้อ่าน86ครั้ง
การลงคะแนนเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-09 10:03:30 ผู้อ่าน198ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 05:44:51 ผู้อ่าน80ครั้ง
ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-17 12:47:46 ผู้อ่าน346ครั้ง
ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-17 10:24:57 ผู้อ่าน58ครั้ง
ประกาศการเปลียนแปลงระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 06:09:07 ผู้อ่าน76ครั้ง
เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้เงินแบบต่างๆ
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 03:59:32 ผู้อ่าน76ครั้ง
ประกาศสมาชิกสหกรณ์ รับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-22 06:47:06 ผู้อ่าน66ครั้ง
ประกาศการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 16:18:01 ผู้อ่าน79ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-12 07:23:16 ผู้อ่าน75ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงการกู้ของสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-25 16:33:14 ผู้อ่าน77ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-23 11:26:37 ผู้อ่าน78ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จำกัด มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-13 04:08:37 ผู้อ่าน164ครั้ง
ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-25 17:55:45 ผู้อ่าน123ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปี 2559
| 2018-05-25 18:11:05 ผู้อ่าน116ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 03:28:04 ผู้อ่าน129ครั้ง
ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-18 22:41:49 ผู้อ่าน154ครั้ง
ประกาศ! การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-22 06:36:41 ผู้อ่าน164ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-07 06:02:15 ผู้อ่าน60ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-05-22 02:16:45 ผู้อ่าน64ครั้ง
ประกาศกำหนดเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
| 2018-06-13 11:33:26 ผู้อ่าน89ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-18 19:55:27 ผู้อ่าน272ครั้ง
การล้างหนี้และการจ่ายเงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-05 01:23:16 ผู้อ่าน81ครั้ง
รับสมัครผู้ตรวจกิจการ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 01:22:27 ผู้อ่าน67ครั้ง
รับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-19 00:41:49 ผู้อ่าน105ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-19 05:52:26 ผู้อ่าน104ครั้ง
ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-19 05:52:41 ผู้อ่าน145ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-07 12:22:42 ผู้อ่าน220ครั้ง
รายชื่อกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-19 05:54:56 ผู้อ่าน114ครั้ง
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-19 05:53:29 ผู้อ่าน88ครั้ง
ขณะนี้ทางสหกรณ์ มีระบบเว็บบอร์ด
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 04:27:30 ผู้อ่าน53ครั้ง
ประกาศรับสมัคร "หลักสูตรผู้ตรวสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน" ครั้งที่ 17
ประชาสัมพันธ์| 2018-06-14 03:31:34 ผู้อ่าน36ครั้ง