ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวาน
10
เดือนนี้
287
เดือนที่แล้ว
695
ปีนี้
6,451
ปีที่แล้ว
6,503
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ภาพบรรยาการประชุมกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ปี 2556
1| 2018-09-13 19:32:36 ผู้อ่าน117ครั้ง
ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 12:42:25 ผู้อ่าน145ครั้ง
ตัวอย่างการคำนวณเงินต้น และการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 07:54:04 ผู้อ่าน138ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทคนิคกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:23:05 ผู้อ่าน141ครั้ง
เอกสารแนบการกู้เงินเพิ่ม สำหรับผู้กู้ใหม่ เริ่ม 1 มิย. นี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 12:42:11 ผู้อ่าน92ครั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 12:43:12 ผู้อ่าน111ครั้ง
ข้อกำหนดการยื่นเอกสารกู้เงินฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:23:14 ผู้อ่าน126ครั้ง
เปิดประสบการณ์ ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน
ประชาสัมพันธ์| 2018-08-30 00:27:39 ผู้อ่าน82ครั้ง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-7 ประจำเดือน มีนาคม-กรฏาคม 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 04:46:26 ผู้อ่าน117ครั้ง
ประกาศข้อกำหนดกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:41:11 ผู้อ่าน89ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-20 00:46:29 ผู้อ่าน221ครั้ง
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:23:14 ผู้อ่าน99ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-08-29 21:40:30 ผู้อ่าน101ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 05:16:19 ผู้อ่าน109ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:23:06 ผู้อ่าน112ครั้ง
ประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 10:35:03 ผู้อ่าน119ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:22:59 ผู้อ่าน113ครั้ง
ประกาศกำหนดอัตราค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 13:23:00 ผู้อ่าน76ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 16:48:18 ผู้อ่าน106ครั้ง
ผลการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 01:42:48 ผู้อ่าน121ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 10:51:28 ผู้อ่าน115ครั้ง
ประกาศรายชื่อและสิทธิผู้ประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 10:54:20 ผู้อ่าน91ครั้ง
ประกาศเรื่องการถือหุ้นรายเดือน
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 00:19:03 ผู้อ่าน111ครั้ง
ข่าวสิทธิประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
| 2018-09-14 21:21:43 ผู้อ่าน112ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:37:25 ผู้อ่าน113ครั้ง
ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับเงินสนับสนุนพิเศษเกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 16:56:56 ผู้อ่าน102ครั้ง
แจ้งประกาศให้สมาชิกที่เป็นพนักงานเงินรายได้ให้นำหลักฐานมาเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:08:41 ผู้อ่าน81ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง การแจกทุนการศึกษาประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 21:02:17 ผู้อ่าน132ครั้ง
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-15 17:07:39 ผู้อ่าน105ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-19 23:25:28 ผู้อ่าน84ครั้ง
การล้างหนี้ และการจ่ายเงินกู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:43:34 ผู้อ่าน82ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-19 23:07:01 ผู้อ่าน191ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด และกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 08:51:11 ผู้อ่าน98ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ไม่ปรากฏชื่อการถือครองตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
ผศ.มนตรี ทวาโรจน์| 2018-09-16 00:43:02 ผู้อ่าน105ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษาประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 11:53:30 ผู้อ่าน101ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:17:55 ผู้อ่าน92ครั้ง
แจ้งให้มารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-14 18:42:55 ผู้อ่าน118ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
| 2018-09-16 08:06:14 ผู้อ่าน101ครั้ง
รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับบริการประกันอุบัติเหตุของ KSK Insurance
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 07:01:22 ผู้อ่าน114ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ที่ได้รับเงินกรณีเกษียณอายุราชการ 60 ปี
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 16:51:30 ผู้อ่าน118ครั้ง
การลงคะแนนเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-18 17:32:15 ผู้อ่าน229ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-14 15:55:43 ผู้อ่าน103ครั้ง
ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 12:58:28 ผู้อ่าน389ครั้ง
ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-20 01:15:05 ผู้อ่าน74ครั้ง
ประกาศการเปลียนแปลงระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:11:44 ผู้อ่าน90ครั้ง
เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้เงินแบบต่างๆ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-15 21:39:44 ผู้อ่าน109ครั้ง
ประกาศสมาชิกสหกรณ์ รับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 18:29:55 ผู้อ่าน100ครั้ง
ประกาศการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-15 20:04:06 ผู้อ่าน106ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:14:26 ผู้อ่าน85ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงการกู้ของสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-18 20:11:16 ผู้อ่าน101ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-15 08:15:45 ผู้อ่าน90ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จำกัด มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-15 21:00:33 ผู้อ่าน196ครั้ง
ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประชาสัมพันธ์| 2018-08-30 00:52:51 ผู้อ่าน136ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปี 2559
| 2018-08-30 00:54:50 ผู้อ่าน131ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 11:16:52 ผู้อ่าน157ครั้ง
ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-18 08:03:59 ผู้อ่าน186ครั้ง
ประกาศ! การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-21 05:23:42 ผู้อ่าน174ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:26:38 ผู้อ่าน73ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 11:21:34 ผู้อ่าน83ครั้ง
ประกาศกำหนดเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
| 2018-09-18 03:49:41 ผู้อ่าน117ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-20 02:45:50 ผู้อ่าน322ครั้ง
การล้างหนี้และการจ่ายเงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-16 13:48:25 ผู้อ่าน110ครั้ง
รับสมัครผู้ตรวจกิจการ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-18 18:23:34 ผู้อ่าน96ครั้ง
รับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-20 03:23:44 ผู้อ่าน143ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 12:45:56 ผู้อ่าน136ครั้ง
ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 12:45:48 ผู้อ่าน195ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 12:46:16 ผู้อ่าน249ครั้ง
รายชื่อกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-26 12:46:46 ผู้อ่าน159ครั้ง
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 21:11:28 ผู้อ่าน130ครั้ง
ขณะนี้ทางสหกรณ์ มีระบบเว็บบอร์ด
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 12:43:13 ผู้อ่าน86ครั้ง
ประกาศรับสมัคร "หลักสูตรผู้ตรวสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน" ครั้งที่ 17
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-17 21:11:40 ผู้อ่าน71ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนเว็บไซต์สหกรณ์ใหม่
ประชาสัมพันธ์| 2018-09-25 15:16:39 ผู้อ่าน31ครั้ง