ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวาน
28
เดือนนี้
461
เดือนที่แล้ว
743
ปีนี้
1,894
ปีที่แล้ว
6,503
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ภาพบรรยาการประชุมกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ปี 2556
1| 2018-03-17 13:46:38 ผู้อ่าน60ครั้ง
ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 14:06:08 ผู้อ่าน62ครั้ง
ตัวอย่างการคำนวณเงินต้น และการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 14:26:56 ผู้อ่าน74ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เทคนิคกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 14:47:58 ผู้อ่าน76ครั้ง
เอกสารแนบการกู้เงินเพิ่ม สำหรับผู้กู้ใหม่ เริ่ม 1 มิย. นี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 15:30:53 ผู้อ่าน60ครั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 15:53:30 ผู้อ่าน52ครั้ง
ข้อกำหนดการยื่นเอกสารกู้เงินฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 16:15:06 ผู้อ่าน65ครั้ง
เปิดประสบการณ์ ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 16:38:20 ผู้อ่าน53ครั้ง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-7 ประจำเดือน มีนาคม-กรฏาคม 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 17:00:42 ผู้อ่าน59ครั้ง
ประกาศข้อกำหนดกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 17:22:30 ผู้อ่าน60ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-19 08:17:57 ผู้อ่าน92ครั้ง
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 18:07:03 ผู้อ่าน64ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 18:30:45 ผู้อ่าน48ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 19:16:57 ผู้อ่าน55ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 19:40:12 ผู้อ่าน57ครั้ง
ประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 20:02:33 ผู้อ่าน61ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 20:24:37 ผู้อ่าน53ครั้ง
ประกาศกำหนดอัตราค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 20:48:45 ผู้อ่าน49ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสหกรณ์ออมทรัพย์
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 21:11:08 ผู้อ่าน53ครั้ง
ผลการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ปี 2556
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 21:33:23 ผู้อ่าน69ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 21:55:32 ผู้อ่าน59ครั้ง
ประกาศรายชื่อและสิทธิผู้ประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 22:17:09 ผู้อ่าน56ครั้ง
ประกาศเรื่องการถือหุ้นรายเดือน
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 23:01:44 ผู้อ่าน55ครั้ง
ข่าวสิทธิประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
| 2018-03-17 23:24:04 ผู้อ่าน54ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 23:46:52 ผู้อ่าน53ครั้ง
ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับเงินสนับสนุนพิเศษเกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 00:08:59 ผู้อ่าน48ครั้ง
แจ้งประกาศให้สมาชิกที่เป็นพนักงานเงินรายได้ให้นำหลักฐานมาเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 00:33:46 ผู้อ่าน51ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง การแจกทุนการศึกษาประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 00:56:15 ผู้อ่าน71ครั้ง
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 01:19:51 ผู้อ่าน49ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 01:44:12 ผู้อ่าน49ครั้ง
การล้างหนี้ และการจ่ายเงินกู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 02:06:15 ผู้อ่าน49ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 02:53:09 ผู้อ่าน112ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด และกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 03:17:15 ผู้อ่าน50ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ไม่ปรากฏชื่อการถือครองตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
ผศ.มนตรี ทวาโรจน์| 2018-03-18 03:40:51 ผู้อ่าน48ครั้ง
ประกาศแจกทุนการศึกษาประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 04:03:41 ผู้อ่าน46ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 04:29:00 ผู้อ่าน52ครั้ง
แจ้งให้มารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 04:52:17 ผู้อ่าน58ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
| 2018-03-18 05:15:19 ผู้อ่าน44ครั้ง
รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับบริการประกันอุบัติเหตุของ KSK Insurance
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 05:39:35 ผู้อ่าน53ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ที่ได้รับเงินกรณีเกษียณอายุราชการ 60 ปี
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 06:02:46 ผู้อ่าน52ครั้ง
การลงคะแนนเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 06:49:11 ผู้อ่าน160ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 07:13:10 ผู้อ่าน51ครั้ง
ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-19 06:14:50 ผู้อ่าน283ครั้ง
ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 07:59:55 ผู้อ่าน42ครั้ง
ประกาศการเปลียนแปลงระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 08:23:20 ผู้อ่าน46ครั้ง
เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้เงินแบบต่างๆ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 08:47:53 ผู้อ่าน46ครั้ง
ประกาศสมาชิกสหกรณ์ รับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 09:11:26 ผู้อ่าน46ครั้ง
ประกาศการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 09:35:35 ผู้อ่าน52ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 09:57:53 ผู้อ่าน56ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงการกู้ของสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 10:45:14 ผู้อ่าน60ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 11:08:41 ผู้อ่าน62ครั้ง
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จำกัด มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 11:32:17 ผู้อ่าน131ครั้ง
ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 11:54:59 ผู้อ่าน105ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปี 2559
| 2018-03-18 12:18:36 ผู้อ่าน99ครั้ง
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 12:42:26 ผู้อ่าน100ครั้ง
ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 13:06:32 ผู้อ่าน111ครั้ง
ประกาศ! การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 13:30:42 ผู้อ่าน142ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 13:53:17 ผู้อ่าน43ครั้ง
ประกาศชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 14:42:01 ผู้อ่าน48ครั้ง
ประกาศกำหนดเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
| 2018-03-18 15:06:02 ผู้อ่าน59ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-20 04:34:21 ผู้อ่าน185ครั้ง
การล้างหนี้และการจ่ายเงินกู้
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 15:54:25 ผู้อ่าน45ครั้ง
รับสมัครผู้ตรวจกิจการ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 16:18:51 ผู้อ่าน39ครั้ง
รับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-18 16:43:53 ผู้อ่าน60ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 09:07:10 ผู้อ่าน71ครั้ง
ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-17 08:51:28 ผู้อ่าน89ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-19 04:19:11 ผู้อ่าน170ครั้ง
รายชื่อกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-19 17:42:21 ผู้อ่าน57ครั้ง
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-20 04:48:46 ผู้อ่าน39ครั้ง
ขณะนี้ทางสหกรณ์ มีระบบเว็บบอร์ด
ประชาสัมพันธ์| 2018-03-19 22:09:40 ผู้อ่าน5ครั้ง